Bộ quần áo xe đạp nam nữ ngắn tay Teleyi PKXD-1158