Bộ quần áo xe đạp nam nữ ngắn tay X-Tiger PKXD-1160