Bộ quần áo xe đạp nam nữ ngắn tay XENTIS PKXD-1155