Mũ bảo hiểm xe đạp có kính PKXD-1088 (Đen Trắng) PKXD-1089